ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶအခါေတာ္ေန႔ ဖိတ္ၾကားလႊာ

Invitation for Kasone Full Moon and Buddha Day Celebration မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ၿပည့္စံုေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြ မိသားစုဝင္မ်ား ခင္ဗ်ား ကဆုန္လျပည့္ ေန႔တြင္ ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ “ဗ်ာဒိတ္၊ ဖြားျမင္၊ ေဗာဓိပင္၊ စံဝင္နိဗၺာန္နန္း”ဟူသည့္ျဖစ္စဥ္ေတာ္ ေလးရပ္တိုက္ဆိုင္စြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဤကဲ့သို႔ ထူးျမတ္လွသည့္ ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶအခါေတာ္ေန႔ တြင္ ေညာင္ေရသြန္းေလာင္းပူေဇာ္ၿခင္းပြဲေတာ္ ႏွင့္ အလိမၼာဂုဏ္ …

Sayadaw U Tarraka

Sayadaw U Tarraka arrived on 29th Jan. Shall we welcome him during the su paung swun on the 4th February. Note.Wednesdays are open now for sitting meditation.

May events (2017)

On 7th of May, which is the first Sunday of May, we will have a memorial gathering for remembrance of Sayadawgyi U Pandita.Please come to Saraniya Dhamma Meditation Centre for …

Sayadaws Return

U Ashin Kovida and U Nannujjota will be back in April 10th and 12th respectively. Great news for the Saraniya family. Please come to MDF and welcome them. Retreat starts on 14th. …

Sayadaw Return

Dear all Just a reminder that Sayadaw is back. We went to Manchester Kyaung yesterday for a swuntkut. Please try to take advantage of the fact that Sayadaw is alone currently, …

Sayadaw Retreat in Nepal

We have sent Sayadaw to the airport yesterday. Sayadaw is going to Nepal for intensive retreat and he will be back for our December retreat.Until further notice, wednesday sessions are …

Sayadaw U Nanujjotta Return

Dear All Sayadaw U Nanujjotta will be arriving from Nepal to Manchester next week. We hope to re-establish the usual routines/events of the Saraniya Centre as published on saraniya.com.  Wednesday open …